Tunceli Valiliği
Tunceli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

OVACIK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER VEYA SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİNE YÖNELİK KİRALAMA AMAÇLI ÖN BAŞVURU İLANI

19 Ağustos 2019

OVACIK KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER VEYA SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİNE YÖNELİK KİRALAMA AMAÇLI ÖN BAŞVURU İLANI

Aşağıda bilgileri yazılı mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesi ile 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde anılan Tebliğ eki Ek-1 sayılı listede belirtilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler veya Süs Bitkileri üretimi yapılmak üzere, Tarım İdaresince belirlenen hak sahiplerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca kiraya verilecektir.

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE / KÖY

ADA

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

İMAR DURUMU

 

İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)

SON BAŞVURU TARİHİ ve  SAATİ

1

Tunceli

Ovacık

Koyungölü Köyü

 

435

Tarla

100.800,00

İmarsız

605,00 TL

06/09/2019-17:00

 

Kiraya Verme Esasları;

1-Hazine taşınmazları, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen ve bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere hak sahiplerine kiraya verilebilir. İhtiyaç halinde Tarım ve Orman Bakanlığının görüşleri doğrultusunda tıbbi ve aromatik bitkiler grubu içerisinde yer alan bitki türlerinde değişikliğe gidilebilir.

2-Tarım İdaresince uygun görülmeyen süs bitkileri ile 379 sayılı Tebliğ ekinde (Ek-1) yer almayan tıbbi ve aromatik bitkiler için yapılan kiralama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

3-Hazine taşınmazları, çok yıllık bitkiler için 10 (on) yıla, tek yıllık bitkiler için 5 (beş) yıla kadar kiraya verilecektir. Kira süresi sonunda kiracının talep etmesi halinde, söz konusu taşınmaz kontrol ekibinin uygunluk raporu ile yeniden bedel belirlenmek suretiyle, yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısına yeniden kiraya verilebilir.

4-Hak sahibi olarak belirlenenlere, aynı ilçe sınırları içerisinde, tıbbi ve aromatik bitkiler için en fazla 1.000.000 m2’ ye kadar, süs bitkileri için en fazla 2.000.000 m²’ye kadar Hazine taşınmazı kiraya verilebilir.

 

 

Başvuru Şekli ve Kiraya Verme Şartları;

1- İlan da belirtilen taşınmazın üzerinde tıbbi ve aromatik bitkiler veya süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine ek (Ek-2), Tıbbi ve Aromatik Bitkiler veya Süs Bitkileri Üretimine Yönelik Kiralama Amaçlı Ön Başvuru Formu ve ekleriyle birlikte ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar Ovacık Kaymakamlığına (Milli Emlak Şefliği) başvurması gerekmektedir.

2-Başvuru süresi sona erdikten sonra bilgi ve belge kabul edilmeyecektir.

3-Hak sahipliği, 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili Tarım İdaresince belirlenecektir.

4-Taşınmaz, Tarım İdaresinden bildirilen hak sahibine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle ihale edilecek ve ihale sonucunda oluşacak bedel üzerinden kira sözleşmesi düzenlenecektir.

5-Başvurular posta aracılığı ile de yapabilir. Ancak, posta ile yapılacak başvurularda ilgili bilgi ve belgelerin son başvuru tarih ve saatine kadar Ovacık Kaymakamlığına (Milli Emlak Şefliği) ulaşmış olması gerekmektedir. Postada doğabilecek gecikmelerden dolayı İdare sorumlu olmayacaktır.

6-Ayrıca ilana ilişkin bilgiler, http://www.tunceliovacik.gov.tr/, www.milliemlak.gov.tr ile http://tunceli.csb.gov.tr adreslerinde de yayımlanmakta olup, ilana konu taşınmaz hakkında 0 (428) 511 21 07 numaralı telefondan bilgi alınabilecektir.

                                                                                                                                 

                                                                                                                                     İLAN OLUNURFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır