Tunceli Valiliği
Tunceli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Köylere Hizmet Götürme Birliği

İller Bankası Köy Kalkınma Payının Dağıtım Hizmetleri


          Bakanlığımız Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 01.05.2006 tarih ve 369/2872 sayılı genelgeleri doğrultusunda; 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 19.maddesi gereğince banka safi kazancının %55''''i köy gelirlerini arttıracak tesislerin yapımı için köy tüzel kişilikleri adına köy kalkınma payı olarak ayrılmaktadır.

       Köy tüzel kişiliklerine veya Köylere Hizmet Götürme Birliklerine tahsis yapılan harcamalar Bayındırlık kontrollüğünde öncelikle; Planlama, Altyapı, Üretim Amaçlı Yapı Ve Tesisler, Sosyal Kültürel ve Ticari Tesisler ile yarım kalmış yapı ve tesislerin tamamlanmasına uygun bir şekilde kullanılacaktır denilmektedir.

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yapılan tüm ihalelere Müdürlüğümüzden Eleman katılmış olup; kontrollük ve ödemeler Müdürlüğümüz elemanları denetiminde gerçekleştirilmiştir