Tunceli Valiliği
Tunceli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kooperatifler Şubesi

13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 03.06.2010 tarihli ve 5983 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. Maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 1. maddesinde değişiklik yapılarak, yapı kooperatifleri ve üst kuruluşlar için ilgili Bakanlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendirilmiştir.

 

Sanayi ve Ticaret il Müdürlüğü ile Müdürlüğümüz arasında personel eğitimi ile devir işlemleri devam etmektedir.