Tunceli Valiliği
Tunceli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Merkez Ve Taşra Teşkilatı (İl Müdürlüğü) Arabuluculuk Komisyonları Listesi

12 Kasım 2018
Merkez Ve Taşra Teşkilatı (İl Müdürlüğü) Arabuluculuk Komisyonları Listesi

Bilindiği üzere, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarihli ve 30221sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Kanunun 3. Maddesi ile bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebi ile açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

Diğer taraftan,  7036 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa bazı hükümler eklenmiştir. Bu kapsamda 6325 sayılı Kanunun "Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi" başlıklı 15. Maddesinin sekizinci fıkrasında "Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat veya hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder." Hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısı ve eki Bakanlık Makamının 17/10/2018 tarih ve 184982 sayılı Oluru ile İliniz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü emrinde Bakanlığımızı temsil etmek üzere il bazında oluştular arabuluculuk Komisyonu bilgileri Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz internet sitesinde duyurulmuştur.

Arabulucu isim listesini indirmek için linke tıklayın -> İSİM LİSTESİ

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır